Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yhdistin Oy
email obiska@obiska.fi
 
2. Rekisterin nimi
Obiska.fi asiakasrekisteri
 
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Obiska.fi:n käyttömahdollisuus yksilöityinä käyttäjinä ja vuokraamisen mahdollistaminen.
 
4. Rekisterin tietosisältö (henkilökohtaiset tiedot)
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kolmannen osapuolen luottotietojärjestelmästä saadut luottotiedot, verkkovuokraamon asiointiin liittyvät tiedot (maksuhistoria, perintätiedot, vuokrahistoria), mahdollinen yritysyhteystieto, palvelutilaukset (esimerkiksi sähköpostiasetukset), alennusoikeustiedot, evästeet, asiakkuuden alkamisen päivämäärä, mahdolliset kontaktitiedot (viestihistoriat ym.).
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään käyttäjiltä ensisijaisesti tilausten yhteydessä joko verkkosivuilta, puhelimitse tai sähköpostitse. Tilauksen suorittaja vastaa itse syöttämistään tiedoista ja on yksinomaan itse vastuussa lain edessä mahdollisten paikkaansapitämättömien tietojen osalta. Tietoja kerätään osin myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.
 
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta. Tyypillisesti tiedot luovutetaan esimerkiksi kuljetuspalveluille sekä luottotietopalveluita tarjoaville yrityksille tapauskohtaisesti tilausten suorittamista varten. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää koko Yhdistin Oy:n toiminnassa, johon voi kuulua muitakin verkkopalveluita kuin Obiska.fi. Lisäksi ylläpito voi erityisissä tilanteissa tai viranomaisten pyytäessä luovuttaa viranomaisille rekisterin sisältämiä tietoja.
 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on talletettu vain ATK:lle ja kokonaisuutena suojattu salasanoin ylläpidon ja Obiska.fi:n käyttöön. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tämän lisäksi tiedot on jaettu erikseen kolmannen osapuolen palvelimella säilytettyihin ja offline-ympäristössä säilytettäviin tietoihin.