Vuokraehdot

Obiska.fi vuokrausehdot

 
Obiska.fi –vuokrauspalvelun (jäljempänä ”Obiska”) omistaa Obiska, joka on yrityksen Yhdistin Oy (y-tunnus 2479972-6) aputoiminimi. Obiska on laitteiden vuokralleantaja. Asiakas on vuokraaja. Nämä ehdot on täytettävä ja hyväksyttävä kokonaisuudessaan ennen vuokrausta. Mahdolliset muutokset näihin ehtoihin on tehtävä kirjallisesti. 
 
Ehdot on päivitetty 14.1.2016.
 
 

1. Vuokralaitteiden käyttö

1–1. Vuokraus käsittää oikeuden vuokratun laitteen tai laitteiden käyttöön. Vuokraaja ei saa siirtää korvaus-, palautus-, tai muuta vastuuta eteenpäin, vaan on vastuussa laitteesta ja maksusta Obiskalle. Vuokratessa niiden omistajana säilyy Yhdistin Oy. Vuokra alkaa määrättynä ajankohtana tai hallinnan siirtyessä asiakkaalle paikan päältä noudon tai paketin postista noutamisen yhteydessä riippuen siitä mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä. Vastaavasti vuokra-aika päättyy erikseen kirjattuna hetkenä tai kun laitteiden hallinta siirtyy takaisin Obiskalle paikan päälle palautuksen yhteydessä. Postitse palauttaessa vuokra-ajan veloitusperuste päättyy kun paketti jätetään postiin lähteväksi ja korvausvelvollisuus laitteen hallinnan siirtyessä Obiskalle joko paikan päällä palauttamisen yhteydessä tai Obiskan vastaanottaessa postilähetyksen.
1–1-1. Vuokra alkaa määrättynä ajankohtana tai hallinnan siirtyessä asiakkaalle paikan päältä noudon tai paketin postista noutamisen yhteydessä riippuen siitä mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä. Määrätyllä ajankohdalla tarkoitetaan etukäteen sovittua aikaa. Vuokran alkaessa ennen määrättyä vuokra-aikaa niiden muodostama ajanjakso ei aiheuta vuokraajalle ylimääräistä vuokranmaksuvelvoitetta eikä Obiskalle korvausvelvollisuutta näiden ehtojen kohtien 7 ja 8 käsittämiltä asioilta. Samalla vuokran alkaessa vastuu ja mahdollinen korvausvelvollisuus siirtyy Obiskalta vuokraajalle.
1–1-2. Vuokra päättyy määrättynä ajankohtana tai hallinnan siirtyessä takaisin Obiskalle paikan päälle palautuksen yhteydessä tai palautuvan paketin postiin lähteväksi jättämisen yhteydessä riippuen siitä mikä näistä tapahtuu viimeisenä. Määrätyn ajankohdan ylittäminen aiheuttaa vuokraajalle ylimääräisiä kustannuksia näiden ehtojen kohtien 4, 5 ja 6 mukaisesti. Obiskan korvausvelvollisuus näiden ehtojen kohtien 7 ja 8 osalta päättyy viimeistään vuokran määrättynä päättymisajankohtana. Vuokraajan korvausvelvollisuus päättyy vuokran päättyessä pois lukien postitse palauttaessa, jolloin korvausvelvollisuus päättyy Obiskan saadessa laitteen takaisin hallintaan vastaanottaessa palautuvan postilähetyksen tai noutaessa palautuvan postilähetyksen.
1–2. Vuokraaja ei saa ilmoittaa laitteita myytäväksi tai myydä niitä eteenpäin.
 
 

2. Asiakkuuden edellytykset

2–1. Vuokraajan tulee olla luonnollinen henkilö (jatkossa ”yksityisasiakas”) tai oikeushenkilö (jatkossa ”yritysasiakas”). Yksityisasiakkaan asuinpaikan tai yritysasiakkaan toimipaikan tulee sijaita Suomessa. Kummassakaan tapauksessa osoitetiedoksi ei hyväksytä Poste Restante –osoitetta.
2–2. Yksityisasiakkaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.
2–3. Vuokraaja antaa Obiskalle luvan tarkistaa vuokraajan henkilö- ja yrityskohtaiset luottotiedot. Luottohäiriö on este vuokralle ja luottotietojen tarkistusmaksua ei palauteta.
2–4. Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella ennen vuokrausta. Todistus tapahtuu joko paikan päällä noudon yhteydessä tai Postissa pakettia noudettaessa. Kopio henkilökortista voidaan tallentaa vuokran ajaksi. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaavat vain kuvallinen kelakortti, ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus.
2–5. Obiskalla on oikeus kieltäytyä vuokraamasta laitetta, vaikka yllä olevat kriteerit täyttyisivät. Tällaisessa tapauksessa Obiska ei ole vastuussa tulonmenetyksistä.
 
 

3. Vuokraaminen

3–1. Yksityisasiakkaat maksavat vuokran etukäteen. Yritysasiakas voi valita maksutavaksi myös laskun. Laskulla maksettaessa Obiska voi periä laskutuslisän.
3–2. Vuokraaminen tapahtuu vuokraajan jättäessä Obiskalle varaus- tai tilauspyynnön, jonka Obiska vahvistaa sähköpostitse. Vuokraaminen tapahtuu joko verkkosivujen www.obiska.fi –kautta tai sähköpostitse obiska@obiska.fi. Puhelinkeskusteluiden sisältö vahvistetaan sähköpostitse. Vuokran edellytyksenä on aina näiden ehtojen hyväksyminen.
3–3. Yksityisasiakas voi vuokrata yhden laitteen tai enintään tuhannen euron arvosta laitteita kerralla. Vuokralaitteita eivät saa käyttää lapset tai henkilöt joilla on alentunut fyysinen tai henkinen suorituskyky, tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, ellei heitä ole opastettu käyttämään laitetta tai valvota laitteen käyttöä.
3–4. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli asiakas antaa vääriä tietoja Obiskalle, laiminlyö velvollisuutensa tai rikkoo muutoin tätä sopimusta. Sopimusta purettaessa vuokraajan on palautettava vuokratut laitteet välittömästi.
3–5. Kuluttajille: Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 
 

4. Palauttaminen

4–1. Palautustapa sovitaan etukäteen ennen vuokran alkua tai postilähetyksissä asiakkaalle lähtevän lähetyksen pakettikorttien tulostamista riippuen palautustavasta. Palautustapoina ovat joko palautus Obiskalle samaan paikkaan josta ne on vuokrattu tai palautus Postitse.
4–2. Palauttaessa laitteet samaan paikkaan mistä ne on vuokrattu, tulee ne palauttaa vuokra-ajan viimeisenä voimassaolopäivänä kello 16 mennessä ellei vuokraajan ja Obiskan välillä ole toisin sovittu.
4–3. Postitse palauttaessa paketti on jätettävä Postiin vuokran viimeisenä voimassaolopäivänä niin, että siihen saa Postileiman ja se lähtee lajiteltavaksi vielä samana päivänä. Postitse palauttaessa vuokraaja on itse velvollinen ottamaan selvää oman paikkakuntansa Postin aukioloajoista ja viimeisestä ajankohdasta, jolloin paketin voi jättää lähteväksi samana päivänä. Mikäli Vuokraaja palauttaa vuokratut laitteet postitse, on hän velvollinen säilyttämään postista lähetyksen yhteydessä saadun kuitin ja lähetysnumeron sisältävän pakettiosoitekortin siihen asti, että Obiska kuittaa laitteen vastaanotetuksi. Vuokraaja ottaa omakustanteisen postivakuutuksen palautettaville laitteille oman harkinnan mukaan. Obiska suosittelee aina postivakuutuksen ottamista. Vuokraaja on vastuussa laitteista siihen asti, kunnes Obiska kuittaa ne palautetuiksi ja tarkistetuiksi. Mikäli esineiden arvoa ei ole ilmoitettu vuokratilausta tehdessä, vuokraaja voi kysyä niitä Obiskalta. Obiskan yhteystiedot löytyvät Obiskan verkkosivujen www.obiska.fi Yritys ja yhteystiedot –linkistä. Postittaessa esineet on jätettävä Postiin lähteväksi viimeistään viimeisenä vuokrapäivänä, niin että postipaketissa on Postin leima samalta päivältä. Tällöin paketin on oltava perillä viikon kuluessa. Vuokraaja vastaa kaikista toimitukseen ja palauttamiseen liittyvistä kuluista ja on itse vastuussa palautuksesta. Vuokraaja vastaa lähetyksen oikeanlaisesta pakkaamisesta ja sen saapumisesta perille. Vuokraaja on vastuussa palautuksesta valitsemastaan palautusmuodosta riippumatta eikä voi siirtää vastuuta kolmannelle osapuolelle, kuten kuljetusyhtiölle. Vuokraaja on vastuussa laitteen palautumisesta sekä henkilökohtaisesti että jonkinlaista palautuspalvelua, kuljetusyhtiötä tai muuta vastaavaa käyttäen.
4–4. Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa vuokra-aikaa, on siitä sovittava Obiskan kanssa vuokra-ajan kuluessa ja maksettava lisävuorokausia vastaava vuokrahinta.
 
 

5. Vuokraajan velvollisuudet

5–1. Vuokraaja on velvollinen käsittelemään laitetta huolellisesti estääkseen sen vahingoittumisen tai katoamisen. Laitteeseen, siihen kuuluviin lisävarusteisiin, osiin, koteloon tai muuhun vuokran mukana tulleeseen esineistöön ei saa tehdä mitään merkintöjä tai muutoksia eikä niistä saa poistaa mitään osia.
5–2. Erityisesti objektiivia käsiteltäessä on varottava sen linssipintoja joiden on oltava palautettaessa täysin naarmuttomat ja puhtaat. Objektiivin linssien suojapinnoitteen on oltava yhtenäinen ja ehjä. Objektiivia ei saa käyttää kovassa pölyssä (esim. hiekkapöly tai lasipöly), hiekassa, sateessa, vedessä tai kosteissa tiloissa eikä sitä saa altistaa em. aineille. Kun objektiivi ei ole käytössä on sitä säilytettävä suojapussissa tai kotelossa, mikäli sellainen on toimitettu vuokran yhteydessä tai kiinnitettynä kameran runkoon. Kun objektiivi ei ole käytössä on linssinsuojukset pidettävä kiinnitettynä objektiiviin. Linssin edessä olevaa suodinta ei saa irrottaa. Vastavalosuojaa ei saa kääntää paikoilleen väkisin vaan sen on pysyttävä oikeilla urilla, jotta ne eivät kulu kohtuuttomasti. Objektiivia ei saa ravistaa, altistaa tärinälle, kolhia eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tehty. Vuokraaja tuntee vuokrattavan laitteen perusperiaatteet etukäteen ennen vuokraamista ja tiedostaa, että laitteiden mukana ei tavanomaisesti lähetetä käyttöohjeita (esim. objektiivit). Mikäli laitteen oikeanlaisesta käytöstä herää kysyttävää voi vuokraaja ottaa yhteyttä Obiskaan.
5–3. Mikäli vuokraaja ei osaa käyttää vuokrattuja laitteita tai on epävarma niiden toiminnasta, on hänen otettava yhteyttä Obiskaan ennen laitteiden vuokraamista tai käyttöä.
5–4. Vikatilanteessa vuokraaja ei saa itse yrittää korjata tai korjauttaa vuokrattuja esineitä. Vikatilanteessa on aina otettava välittömästi yhteys Obiskaan.
5–5. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset asiakastietojen muutokset esimerkiksi nimen, osoitteen ja puhelinnumeron osalta.
5–6. Vuokraaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Obiskalle laitteiden katoamisesta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta tai laitteiden käyttöhäiriöistä. Varkaustapauksissa asiakkaan on lisäksi ilmoitettava tapahtuneesta poliisille. Anastetut laitteet käsitellään palauttamattomina, mikäli ne eivät palaudu Obiskalle.
5–7. Vuokraaja palauttaa vuokratut laitteet oikea-aikaisesti ja –oppisesti. Lisätietoa palautuksesta kohdassa "Palauttaminen".
5–8. Mikäli Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Obiskalle siitä mahdollisesti syntyvästä vahingosta.
 
 

6. Vuokraajan korvausvelvollisuus

6–1. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Obiskalle koituneen vahingon vuokratun laitteen tai sen lisävarusteen tai muun mukana tulleen laitteen tai osan katoamisesta, vahingoittumisesta, myöhästyneestä palautumisesta tai palauttamatta jättämisestä.
6–2–1. MYÖHÄSTYMINEN TAI PALAUTTAMATTA JÄTTÄMINEN. Mikäli laitteiden palautus myöhästyy, peritään esineistä normaalia hinnaston mukaista vuokrahintaa ja siihen lisätään tilauksen arvoon perustuvaa myöhästymismaksua jokaiselta alkavalta vuokra-ajan ylittävältä vuorokaudelta. Myöhästymismaksut ovat tilauksen arvon mukaan:
30 euroa vuokrissa, jonka laitteiden yhteenlaskettu arvo on alle 1000 euroa.
50 euroa vuokrissa, jonka laitteiden yhteenlaskettu arvo on 1000 euroa tai yli.
6–2–2. Myöhästymismaksua kertyy 14 vuorokauden ajan vuokra-ajan jälkeen, mikäli vuokrattuja laitteita ei ole palautettu. Tämän jälkeen Obiska perii normaalin vuokramaksun lisäksi vuokraajalta myöhästymismaksun ja korvaavien laitteiden hankintahinnan (korvaushinta). Tässä vaiheessa Obiska on myös oikeutettu perimään vuokraajalta korvauksia ansionmenetyksistä.
6–2–3. Obiska on oikeutettu perimään korvausta ansionmenetyksistä niistä vuokrista ja niiden aiheuttamista ylimääräisistä kuluista joita ei voi toteuttaa vuokraesineiden palautumattomuuden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi muiden kyseessä oleville vuokralaitteille tehtyjen vuokrien saamiset ja niihin liittyvien vuokrien hoitaminen, kuten toimitus- ja palautuskulujen, henkilötietojen tarkastuksen ja muiden toimenpiteiden aiheuttamat kulut.
6–3–1. VAHINGOITTUNEET VUOKRAESINEET. Obiska ilmoittaa asiakkaalle vuokratavaran ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta sen palautuksen yhteydessä sekä muista vioista kohtuullisessa ajassa palautuksesta.
6–3–2. Myös vahingoittuneet vuokraesineet on palautettava.
6–4. Asiakas korvaa vaurioituneet tai palauttamatta jääneet esineet uuden vastaavan hankintahinnalla.
6–5. VUOKRAN PERUUTTAMINEN JA PERUUTUSKULU. Vuokraaja voi perua vuokran missä tahansa vaiheessa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Obiskalle (ajantasaiset yhteystiedot osoitteessa obiska.fi).
6–5-1. Peruutuskulu riippuu arvosta jolloin peruutettava tilaus on ollut peruutuskuluiltaan korkeimmillaan ajankohdan tai tilauksen arvon perusteella. Esimerkiksi tilauksen muuttaminen vähempiarvoiseksi ennen perumista (vuokran sisällön tai ajankohtien vaihtamisella) ei alenna mahdollista peruutuskulua. Myöhemmin peruttavan vuokran vuokra-ajan siirtäminen eteenpäin ei poista tai alenna peruutusmaksua.
6–5–2. Mahdollinen hyvitys koskee vain vuokran osuutta, ei esimerkiksi luottotietojen tarkistuksesta koituneita kuluja, vapaaehtoista ja erikseen ostettava omavastuun alennus-tuotetta tai tilaus- ja toimituskuluja. Huomaathan, että Obiska on saattanut ostaa myös vuokran palautuksessa käytettävän palvelun jo tilauksen yhteydessä, minkä vuoksi palautuskulu ei myöskään ole hyvitettävä kulu.
6–5–3. Tilauksen arvo tarkoittaa sitä hintaa, jonka vuokraaja on maksanut tai maksaisi laitteistaan vuokran toteutuessa normaalisti ilman perumista (lukuun ottamatta mahdollisia alennuksia). Tilauksen peruutus on maksutonta ja oikeuttaa täyteen hyvitykseen näiden ehtojen mukaisesti ja seuraavin rajoin:
Alle 28 vrk vuokraan: hyvitys 90 % vuokran hinnasta vuokrissa, jos tilauksen arvo yli 100 euroa.
Alle 14 vrk vuokraan: hyvitys 50 % vuokran hinnasta vuokrassa, jos tilauksen arvo yli 100 euroa.
Alle 7 vrk vuokraan: hyvitys 20 % vuokran hinnasta.
Vuokran aikana: ei hyvitystä.
6–6. Kaikista myöhästyneistä maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
6–7. Obiska voi siirtää maksun perinnän perintäyhtiölle.
6–8. Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä kirjallisesti ja viipymättä.
6–9. Vuokra-ajan muuttaminen käsitellään maksujen osalta aiemman vuokran perumisena ja uuden vuokran aloittamisena. Keskeneräisessä vuokrassa käsitellään vain jäljellä olevaa osaa. Esimerkiksi etukäteen ennen vuokran alkua muutettu vuokra perutaan kokonaan ja luodaan kokonaan uudelleen, keskeneräisessä vuokrajakso katkaistaan muutoksen kohdalla. Poikkeuksena on vuokran jatkaminen pidemmäksi, jolloin jatkovuorokaudet voidaan myöntää asiakkaalle edullisempien pitkien vuokrahintojen hinnaston mukaisesti.
 
 

7. Obiskan velvollisuudet

7–1. Mikäli vuokra-aikana ilmenee, ettei vuokrattu laite ole yleisesti hyväksytyllä tavalla toimintakelpoinen, on Obiskan ensisijaisesti korvattava laite vastaavalla tai korjattava toimintakelvoton laite tai toissijaisesti palautettava vuokrasumma osittain tai kokonaan. Vuokrasummaa palauttaessa huomioidaan käytetty ja jäljellä oleva vuokra-aika.
7–2. Obiska vastaa laitteen oikeanlaisesta toiminnasta osana oikeanlaista kokoonpanoa. Obiska ei ota vastuuta yhteensopivuusongelmista, mikäli vuokrattavia laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tietyssä kokoonpanossa. Esimerkiksi Canon EF-objektiivit ovat tarkoitettu käytettäväksi vain niitä tukevissa Canon EOS-järjestelmäkameroissa. Erilaisten järjestelmien suuren määrän vuoksi Vuokraaja on velvollinen itse selvittämään erilaisten järjestelmien yhteensopivuuden etukäteen ennen tilausta esimerkiksi kysymällä laitteiden yhteensopivuutta Obiskalta. Obiska ei myöskään vastaa laitteen toiminnasta, mikäli ongelma johtuu vastakappaleen (esim. objektiivissa tai salamassa kameran) päivittämättömästä ohjelmistosta tai päivitystarpeesta tai muusta syystä joista Obiskan ei voida olettaa olevan tietoinen.
7–3. Obiska on velvollinen neuvomaan vuokraajaa laitteiden tavanomaista käyttöä koskien, mikäli vuokraaja kysyy apua laitteen käytössä. Pyyntöihin vastataan kohtuullisessa ajassa.
 
 

8. Obiskan korvausvelvollisuudet

8–1. Obiska ei ole missään tilanteessa vastuussa tulonmenetyksistä, jotka johtuvat vuokralaitteen vikatilanteesta, myöhästyneestä toimituksesta tai muusta syystä. Obiska ei ole velvollinen osallistumaan laitteen vienti- tai palautuskuluihin.
8–2. Jos vuokrattu laite ei ehdi vuokraajalle Obiskasta johtuvasta syystä vuokraajaa ei veloiteta kyseisestä vuokrasta. Postilähetyksessä käytetään kahden arkivuorokauden raja-arvoa, jonka sisällä Obiska sitoutuu viemään postitse lähetettävän paketin postiin ennen vuokra-ajan alkua. Esimerkiksi keskiviikkona alkava vuokra viedään postiin sitä edeltävänä maanantaina (mikäli välissä ei ole pyhäpäiviä). Obiska ei vastaa vuokraajan tai kolmannen osapuolen toimista, joka voi edesauttaa tai aiheuttaa myöhästymisen toimituksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset, lisätiedot ja laskun maksamiseen liittyvät asiat tai tavarantoimittajan tahalliset tai tahattomat virheet, toimittajan tai tavarantoimittajan toimitusaika-arvion ylittyminen, lakko tai muu toimitusta hidastava tai estävä syy. Tällaisessa tapauksessa Obiska on oikeutettu pyytämään maksusuorituksen koko vuokran mukaan vaikka lähetys saapuisi vuokraajalle myöhässä. Vuokra-aikaa pidentäessä tai tilausta muutettaessa vuokraaja maksaa vuokran normaalisti.
8–2-1. Vuokraaja voi itse arvioida ja tarkistaa arvioidun paketin kulun vaatiman ajan Postin toimitusaikakyselystä. Vuokraaja on tietoinen, että arvio ei sido Obiskaa ja Obiska lähettää paketit asiakkaalle vähintään kahta arkivuorokautta ennen vuokran alkamisajankohtaa Postin mahdollisesta muusta arviosta huolimatta. Obiskan käyttämä kahden päivän aikaraja on ainoa Obiskan lähetyksen oikea-aikaisuutta mittaava arvo myöhästymistapauksissa. Toimitusaikojen ymmärtäminen on erityisen tärkeää vuokraajalle, joka tilaa vuokran postitse Lapin tai Ahvenanmaan maakuntaan tai paikkakunnalle, johon Postin saapuminen vie Postin arvion mukaan Obiskan käyttämää aikaa enemmän. Ajallisesti pitkän toimitusmatkan päässä olevan vuokraajan on itse arvioitava mahdollisten lisävuokravuorokausien tarve.
8–2-2. Vuokraaja voi pyytää Obiskaa lähettämään paketin etukäteen ennen aiempaa mainittua ajankohtaa ja Obiska hyväksyy tai hylkää tämän pyynnön erikseen laitteisiin kohdistuneiden muiden vuokrien, työtilanteen, käytössä olevan ajan, laskun avoimuuden ja tilanteen yleisen arvion perusteella. Mahdollinen hylkääminen ei muuta aiemmassa kohdassa mainittua lähetyksen oikea-aikaisuuden mittaavaa arvoa.
8–3. Obiska voi perua vuokran missä tahansa vaiheessa ilmoittamalla siitä vuokraajalle. Tällöin Obiska on velvollinen korvaamaan vuokraajan jo Obiskalle maksaneet kulut niiltä osin kuin vuokralaitteet ovat olleet vuokraajan hallinnassa. Poikkeuksena on vuokran peruminen asiakkaan luottohäiriömerkinnästä johtuen, jolloin Obiska perii tai pidättää palautussummasta 10,00 euroa.
 
 

9. Omavastuun alennus

9–1. Oletusarvoisesti rikkoutuneiden laitteiden korvausmäärä on 100 % niiden korvausarvosta. Vuokraaja voi tilata erikseen ennen vuokran alkua omavastuun alennuksen mahdollisiin korvaustapauksiin, joissa tuote menee rikki tai palautuu rikkinäisenä. Tämä on erikseen ostettava tuote ja se on saatavilla rajoitetusti. Omavastuun alennusta ei sovelleta oletusarvoisesti. Erikseen ostettavalla omavastuun alennuksella korvausmääränä käytetään 10 % laitteiden korvausarvosta. Omavastuun alennus pätee vain kaikkien alla olevien kriteerien täyttyessä:
9–1–1. Näitä käyttöehtoja ja mahdollisia Obiskalta tulleita lisäohjeita on noudatettu täsmällisesti.
9–1–2. Vuokralaite on palautunut Obiskalle (huom! myös rikkinäinen laite on palautettava).
9–2. Vuokraajan vastuu ei muutu, vain mahdollinen korvaus laitteen rikkoutuessa muuttuu.
9–3. Omavastuun alennus ei kata varastettua, anastettua, muuton kadonnutta tai palauttamatta jäänyttä laitetta missään tilanteessa.
9–4. Omavastuun alennus koskee vain rikkoutuneita ja vaurioituneita vuokraesineitä. Se ei koske muita esineitä tai omaisuutta eikä se koske sopimussakkoja, vuokrahintaa, myöhästymismaksuja, ansionmenetyksistä koituvia korvauksia tai muita kuluja, maksuja ja korvausvelvoitteita.
 
Obiska pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.