Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näissä ehdoissa kuvataan Obiska.fi -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Jättäessään tilauksen palveluun Käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja noudattavansa niitä kaikessa Palvelun käytössä.

 
Obiska.fi vuokraa valokuvaustarvikkeita yrityksille ja kuluttajille tilauslomakkeensa avulla ja sähköpostitse sovittuna. Vastuu vuokrattavien tuotteiden pitämisestä ehjänä ja hyvässä kunnossa on Käyttäjällä läpi vuokra-ajan. Varsinaiset vuokraehdot ovat erillisessä dokumentissa, niitä ei käsitellä tässä käyttöehtojen yhteydessä.
 
Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palvelun ylläpitäjälle tai muille Palvelun käyttäjille.
 
Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palveluun, sekä niihin johtavien linkkien julkaisemiseen. Palvelun ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa ilman eri ilmoitusta Palvelusta tilauksia, joka Palvelun ylläpitäjän näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Palvelun ylläpitäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle taholle. Palvelun ylläpitäjällä on kaikin tavoin oikeus parantaa ja muuttaa Palvelua.
 
Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Palvelun Käyttäjälle mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun avulla hoidetaan. Lisäksi Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisten myöhästymisten aiheuttamista ongelmista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai Palvelussa esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista seurauksista.
 
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sekä sen sisällön kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Obiska.fi:llä.